Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Bojná » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 44
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
43/2018Všeobecná úverová banka, a.s.Dodatok č.1 k zmlue o termínovanom úvere č.833/2016/UZpredĺženie čerpania úveru0,00 €22.11.2018nestanovený
42/2018Obec BojnáZmluva o združenej dodávke elektrinyodber EE ČOV 0,00 €22.11.2018nestanovený
41/2018Obec BojnáDohoda o spoluprácidotácia na CVČ50,00 €16.11.2018nestanovený
40/2018Všeobecná úverová banka, a.s.Dodatok č.13 k zmluve o kontokorentnom úvere č.976/2009/UZ poskytnutie kontokorentného úveru50 000,00 €14.11.2018nestanovený
39/2018Bc. Jana MagdolenováZmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochranyslužby civilnej ochrany50,00 €10.11.2018nestanovený
38/2018Obec BojnáZmluva o združenej dodávke elektriny č.1110583dodávke elektrickej energie0,00 €7.11.2018nestanovený
22102018Rastislav ĎuriškaKúpna zmluvapredaj pozemku1 100,00 €24.10.2018nestanovený
37/2018Obec BojnáZmluva č.PHZ-OPK1-2018-002241Obnova požiarnej zbrojnice v obci Bojná30 000,00 €17.10.2018nestanovený
36/2018Obec BojnáKúpna zmluvakamerový systém12 495,60 €5.10.2018nestanovený
35/2018Martin Jančovič, Bojná 956 01 Malé Dvorany č.9Zmluva o výpožičkebudova kabín na ihrisku v Malých Dvoranoch0,00 €4.10.2018nestanovený
34/2018JT Invest, spol. s.r.o.Mandátna zmluvazabezpečenie verejného obstarávania 400,00 €2.10.2018nestanovený
33/2018Chrámový zbor kostola Všetkých svätýchZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bojná v roku 2018organizácia 15.roč. festivalu chrámových zborov Bojnianske zvony 500,00 €19.9.2018nestanovený
32/2018Klub voľného času AvenTURAZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce Bojná v roku 2018akcie Klubu voľného času,tvorivé dielne pre deti 600,00 €29.8.2018nestanovený
31/2018MAPA Slovakia Digital, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Bojná_104mapový portál mObec1 728,00 €22.8.2018nestanovený
30/2018Všeobecná úverová banka a.s.Zmluva o termínovanom úvere č.888/2018/UZrekonštrukcia miestnych komunikácií50 000,00 €21.8.2018nestanovený
Položky 1-15 z 44
Zmluvy » subjekt: Obec Bojná » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 38
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
34/2018JT Invest, spol. s.r.o.Mandátna zmluvazabezpečenie verejného obstarávania 400,00 €2.10.2018nestanovený
8/1000096840Obec BojnáZmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadovýchvôd verejnou kanalizácioudodávka vody0,00 €30.12.2017nestanovený
20/2017Hudobná skupina BaroniZmluva o dielohudobná produkcia 31.12.20171 000,00 €30.12.2017nestanovený
93/MV-NR/2017Obec BojnáZmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017Rozšírenie kamerového systému v obci Bojná - II.časť10 000,00 €23.12.2017nestanovený
19/2017Obec BojnáDarovacia zmluvasplofinancovanie výstavby centrálneho kríža na cintoríne2 500,00 €21.12.2017nestanovený
17-513-02848Obec BojnáZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov akvizícia knižničného fondu1 000,00 €30.11.2017nestanovený
OKPZP-PO1-SC121/122-2015/27/NM/5Obec BojnáZmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné vecizáložné právo na zabezpečenie pohľadávok8 870 000,00 €21.11.2017nestanovený
1110583/2Obec BojnáZmluva o združenej dodávke elektriny odber elektrickej energie0,00 €22.11.2017nestanovený
MK-4252/2017/1.6Obec BojnáZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2017realizácia projektu Obnova Východnej brány na slovanskom Hradisku v Bojnej 64 684,00 €14.11.2017nestanovený
18/2017Obec BojnáZmluva o dodávke plynudodávka plynu0,00 €14.11.2017nestanovený
12/976/2009/UZVšeobecná úverová banka,a.s.Dodatok č.12 k zmluve o kontokorentnom úvere č.976/2009/UZ80 000,00 €11.11.2017nestanovený
17/2017Obec BojnáZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyzmena spôsobu pripojenia zo zmenou MRK zníženie0,00 €28.10.2017nestanovený
16/2017Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o budúcej kúpnej zmluvepredaj budúceho predávaného pozemku budúcemu kupujúcemu20,00 € (jednotková)28.10.2017nestanovený
15/2017Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremienzriadenie vecných bremien na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti0,00 €28.10.2017nestanovený
14/2017Jozef PoništZmluva o dieloValy brána55 000,00 €24.10.2017nestanovený
Položky 1-15 z 38
Zmluvy » subjekt: Obec Bojná » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 41
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
34/2018JT Invest, spol. s.r.o.Mandátna zmluvazabezpečenie verejného obstarávania 400,00 €2.10.2018nestanovený
23/2016Spoločnosť Zlatý vekZmluva o dodávke plynu dodávka plynu na obdobie 1.1.2017-31.12.20180,00 €29.12.2016nestanovený
22/2016doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.Zmluva o poskytovaní právnych služiebprávne služby0,00 €3.1.2017nestanovený
21/2016Obec BojnáZmluva o dielo - Silvesterdodávka a montáž ozvučenia a hudobná produkcia Silvester 2016 v Bojnej 500,00 €29.12.2016nestanovený
20/2016Ing. Arch. Anton Supuka, autorizovaný architekt SKADodatok č.1 k Zmluve na poskytnutie služby č:8/2016 Spracovanie Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Bojnáúzemný plán obce0,00 €29.12.2016nestanovený
19/2016Obec BojnáZmluva o dodávke plynuzružená dodávka plynu0,00 €20.12.2016nestanovený
18/2016Hydroekol Dolný Kubín, spol.- s.r.o.Zmluva o podnájme pozemkunájom pozemkov4 898,40 € (jednotková)15.12.2016nestanovený
17/2016Obec BojnáZmluva o propojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavypripojnie ČOV Veľké Dvorany 528,44 €10.12.2016nestanovený
16/2016Combin Banská Štiavnica, s.r.o.Zmluva o nájme pozemku5 416,80 € (jednotková)9.12.2016nestanovený
14/2016Skupina dodávateľov COMBIN-VÁHOSTAV-HYDROEKOLDodatok č.2 k zmluve o dielo č.2810/2015/ISkanalizácia a ČOV Bojná - Veľké Dvorany0,00 €2.12.2016nestanovený
16-611-03341Obec BojnáZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.16-611-03341realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia1 800,00 €24.11.2016nestanovený
16-613-03343Obec BojnáZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.16-613-03343akvizícia knižničného fondu1 000,00 €24.11.2016nestanovený
13/2016Obec BojnáZmluva o poskytovaní audítorskych služiebaudit2 400,00 €4.11.2016nestanovený
11/976/2009/UZVšeobecná úverová banka, a.s.Dodatok č.11 k zmluve o kontokorentnom úvere č.976/2009/UZ90 000,00 €11.11.2016nestanovený
833/2016/UZVšeobecná úverová banka, a.s.Zmluva o termínovanom úvere č.833/2016/UZúver 480 082,29 €3.11.2016nestanovený
Položky 1-15 z 41
ÚvodÚvodná stránka