Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie

Administratívne údaje o obci Bojná

Názov:                         Obec Bojná
IČO:                              00310239
DIČ:                              2021315384
Bankové spojenie:     VÚB Topoľčany
Číslo účtu:                   3620192/0200

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Topoľčany
Prvá písomná zmienka: v roku 1424
Starosta: Mgr. Jozef Stankovský, PhD.

Počet obyvateľov (k 31.12.2014):  2045
 

Geografia

Obec Bojná leží v južnej časti Považského Inovca a sčasti na Nitrianskej pahorkatine, v údolí potoka Bojnianka, v nadmorskej výške asi 211 metrov. Súčasťou Považského inovca je taktiež dominantný  vrch Marhát (758 metrov) nachádzajúci sa neďaleko našej obce; pohorie oddeľuje stredné úseky povodia Váhu a Nitry. Chotár obce v dĺžke asi 9 km a šírke zhruba 4,5 km sa tiahne v smere juhovýchod – severozápad. Údolná rovina pozdĺž Bojnianky je široká 300 až 500 metrov. Severozápadnú polovicu tvoria lesy a juhozápadnú orná pôda. Horská časť katastru obce Bojná je pramennou oblasťou. Tu v západnom úpätí vrchu Úhrad vo výške 370 metrov má prameň potok Bojnianka, ktorá je osou celého chotára, a neskôr je pravostranným prítokom rieky Nitry.
Cez Bojnú, ktorá je súčasťou tzv. Mikroregiónu pod Marhátom, prechádza cesta z Topoľčian do Piešťan; je viac ako pravdepodobné, že niekde v týchto miestach bol kedysi aj dôležitý staroveký a neskôr aj stredoveký prechod zo stredného Považia na stredné Ponitrie.

pohľad na obec

V severozápadnej časti chotára obce sa nachádza hradisko Valy (Bojná I) v rozlohe 11 hektárov; leží na bočnom hrebeni Považského Inovca vo výške 390 – 430 metrov, má obličkový tvar a jeho valy z vonkajšej strany dosahujú ešte aj dnes impozantnú výšku 8 – 10 metrov.

hradisko
Nad tiesňavou údolia potoka Bojnianky na kóte Hradisko (335 metrov) je zložité kruhové opevnenie so zdvojenou líniou priekopy a valu (Bojná II). Ďalšie zemné opevnenie leží na hrebeni východnej časti masívu Žihľavník (Bojná III); opäť ide o dve obranné línie pozostávajúce z priekopy a valu, pôvodne možno kruhové.


 

Erb a vlajka obce

erb obce BojnáVedený na Ministerstve vnútra SR – odbore archívnictva a spisovej služby na základe štatútu Heraldickej komisie MV SR.
Erb bol zapísaný do heraldického registra SR v tejto podobe : „v červenom štíte veľký vinohradnícky nôž, vedľa postavená dolu zhrubnutá doľava prehnutá stopka nesúca strapec hrozna, všetko strieborné“, na základe žiadosti Obecného zastupiteľstva v Bojnej dňa 11. 10.1994 pod signatúrou B-37/94. Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej alebo inej podobe obec Bojná môže používať najmä vo svojej obecnej pečati, a tiež rešpektujúc staré heraldické zvyklosti – na označenie svojho majetku, ako aj pri všetkých na to vhodných príležitostiach. Ak by si však ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu.

vlajka BojnáVlajka obce Bojná má podobu piatich pozdĺžnych pruhov červeného, bieleho, červeného, bieleho a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.                  

 

                    

  


 
ÚvodÚvodná stránka