Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školský klub

Školský klub detí pri Základnej škole, Bojná 76V šk. r. 2011/2012 ŠKD pracuje podľa Výchovného programu. Výchova je zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov: kompetencie učiť sa učiť, komunikačné kompetencie, sociálne kompetencie, pracovné kompetencie, občianske kompetencie, kultúrne kompetencie.

Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie žiakov základnej školy.
 

Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja účasťou na záujmovej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a celkového výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD.

Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy:

 

  1. vzdelávacia
  2. spoločensko-vedná
  3. pracovno-technická
  4. prírodovedno-environmentálna
  5. esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)
  6. telovýchovná, zdravotná a športová (turistická)

 

Tematické oblasti obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä: rozumovú, mravnú, ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu.
 

Ďalšími pravidelnými aktivitami sú odpočinková, rekreačná činnosť, sebaobslužné a spoločensky prospešné činnosti.

ŠKD pri ZŠ Bojná sa nachádza v priestoroch základnej školy na prvom poschodí . K stálej výchovnej činnosti má vyhradené dve herne, ktoré sú oddelené vstupnými, uzamykateľnými dverami. Herne sú vybavené nábytkom, kobercami, hračkami a inými pomôckami potrebnými k prevádzaniu výchovných činností. ŠKD môže k týmto činnostiam využívať aj ďalšie priestory základnej školy, napr. knižnicu, klubovňu, telocvičňu, školskú záhradu, pozemok, dielne a tiež priestory v okolí školy.

V školskom roku 2011/2012 navštevuje ŠKD 38 detí. Výchovu detí v školskom klube zabezpečuje vychovávateľka Bc. Zdenka Kulichová a Mgr. Ivan Belan.
 

Činnosť ŠKD začína po skončení 4. vyučovacej hodiny, t.j. o 11.25 hod. Výchovno -vzdelávacia činnosť trvá do 16.25 hod.
 


 
ÚvodÚvodná stránka