Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Samospráva obce

Starosta obce

Mgr. Jozef Stankovský PhD.

Mgr. Jozef Stankovský PhD.

Adresa: Bojná č. 572

Tel: 038/5364012

Mobil: 0911/231924

E-mail: starosta@bojna.sk

www: bojna.sk

Zamestnanie:
01.10.2012 – 31.12.2012: Vysokoškolský učiteľ na Katedre pedagogiky a psychológie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

15.02.2011 - 31.08.2012: Vysokoškolský učiteľ - odborný asistent na Katedre inžinierskej pedagogiky, Materiálovo technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave.

01.09.2009 - 30.06.2010: Učiteľ predmetu Technika na základnej škole s materskou školou Sv. Gorazda v Nitre

2007 – 2010: vysokoškolský učiteľ a vedecko-výskumný pracovník v rámci doktorandského štúdia na Katedre techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

2006 – 2007: hlavný referent a samostatný radca na oddelení pomoci v hmotnej núdzi (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch)
- na uvedených pracovných pozíciách som sa zaoberal poskytovaním štátnej pomoci sociálne znevýhodneným občanom v zmysle zákona 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.

Vzdelanie:
01.09.2007 - 26.08.2010: doktorandský stupeň vysokoškolského štúdia v odbore didaktika technických odborných predmetov na Katedre techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, doktorandské štúdium ukončené obhajobou dizertačnej práce a udelením akademického titulu philosophiae doctor (PhD.)

2001 – 2006: štúdium všeobecnovzdelávacích predmetov pedagogika – technika na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ukončené štátnou skúškou a získaním akademického titulu magister (Mgr.)

1996 – 1999: úspešné ukončenie SOUEaS v Piešťanoch v odbore mechanik strojov a zariadení

Aktivity v obci:
od roku 2010 - 2012: Poslanec Obecného zastupiteľstva obce Bojná; Predseda Komisie pre kultúru a vzdelávanie; Predseda Rady školy pri ZŠ Bojná; Člen Muzeálnej rady.


 

 

 
ÚvodÚvodná stránka