Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Povinné zverejňovanie

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu

Obec BOJNÁ – Obecný úrad
 
 
 
                     
Adresa na doručenie žiadosti o vydanie Hlasovacieho preukazu  pre voľby do Európskeho parlamentu je :
  ...viac...


 

Zverejnenie emailovej adresy na dourčenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okreskovej volebnej komisie k voľbám do Európskeho parlamentu

           Obec BOJNÁ – Obecný úrad   Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie č. 1 a komisie č. 2 pre voľby do Európskeho parlamentu je : ...viac...


 

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže - pozemok parc. č. 231/36

Obec Bojná
 
v y h l a s u j e
 
obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 ...viac...


 

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže - pozemok parc. č. 231/35

Obec Bojná
 
v y h l a s u j e
 
obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 ...viac...


 

Výzva na predkladanie ponúk k projektu WIFI pre teba

 
 
Obec BOJNÁ Obecný úrad Bojná 201, 956 01 Bojná
 
 
 
 
Výzva na predkladanie ponúk    
 
 
podľa § 117 zákon ...viac...


 

Zverejnenie emailovej adresy k voľbám prezidenta Slovenskej republiky na doručenie žiadosti o vydanie voličského preukazu

Obec Bojná - Obecný úrad, PSČ: 956 01
V Bojnej, dňa 12.2.2019
 
zverejňuje k voľbám prezidenta Slovenskej republiky emailovú aardesu na doručenie žiadosti o vydanie voličského pre ...viac...


 

Zber použitých malých bateriek

Recykloboxy na zber použitých malých bateriek nájdete na Obecnom úrade v Bojnej, Základnej škole v Bojnej, na zdravotnom stredisku a v predajniach potravín v obci.   Odovzdaním použitých batérií ...viac...


 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - rozdelenie parcely 2427/43

Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „Rozdelenie parcely 2527/43 na stavebné pozemky“ Právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k navrhovanej činnosti
„IBV „HORNÝ KONIEC“ B ...viac...


 

Bojná - skládka odpadov, Rozšírenie skládky - Záverečné stanovisko

Informácia verejnosti: „Bojná – skládka odpadov, Rozšírenie skládky“ – Záverečné stanovisko
 
Obec Bojná, v zmysle § 37 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životn ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka