Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kanalizácia a ČOV Bojná – Veľké Dvorany

 

„Kanalizácia a ČOV Bojná – Veľké Dvorany“

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

 

 

Cieľom projektu výstavby kanalizácie a ČOV Bojná - Veľké Dvorany je zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii SKA4060456 Bojná. Parciálnymi cieľmi projektu je výstavba gravitačnej stokovej siete a výstavba ČOV Bojná-Veľké Dvorany. Naplnením parciálnych cieľov žiadateľ dosiahne vybudovanie kanalizačnej site v celkovej dĺžke 21,6728 km a napojenie obyvateľstva na stokovú sieť v objeme 85,02%. Hlavnými aktivitami realizovanými v rámci projektu bude samotná výstavba stokovej siete na území obcí Bojná a Veľké Dvorany, ktorá bude ústiť do ČOV Bojná-Veľké Dvorany. Vyčistené vody budú odvádzané do recipientu Bojnianka. Cieľovou skupinou sú v prvom rade občania predmetnej aglomerácie v počte 2751. Zníženie rizika znečistenia podzemných ako aj povrchových vôd ovplyvní taktiež širšie okolie aglomerácie a zlepší kvalitu a ochranu životného prostredia.

 

 

Kontrahovaná výška NFP: 12 585 630,14 EUR

 

Začiatok realizácie: 06/2016                                                                          Ukončenie realizácie: 07/2018

 

 

 

 

www.op-kzp.sk

www.sazp.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk


 
ÚvodÚvodná stránka