Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Pozvánka na zasadanie 25.9.2017

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti - 20.9.2017


 

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti - 27.9.2017


 

Pozvánka na zasadnutie OZ

O b e c   B o j n á - starosta
956 01  Bojná  č. 201
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 < ...viac...


 

Zber použitých malých bateriek

Recykloboxy na zber použitých malých bateriek nájdete na Obecnom úrade v Bojnej, Základnej škole v Bojnej, na zdravotnom stredisku a v predajniach potravín v obci.   Odovzdaním použitých batérií ...viac...


 

Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu obce Bojná k 30.6.2017


 

Návrh Rozpočtové opatrenie č.3 2017


 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2016


 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2016


 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - rozdelenie parcely 2427/43

Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „Rozdelenie parcely 2527/43 na stavebné pozemky“ Právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k navrhovanej činnosti
„IBV „HORNÝ KONIEC“ B ...viac...


 

Návrh VZN č. 1_2017_Zmeny a doplnky č. 1 UP obce Bojná


 

Zásady vybavovania sťažností v obci Bojná


 

Konsolidovaná výročná správa obce Bojná za rok 2016


 

Individuálna výročná správa obce Bojná za rok 2016


 

Záverečný účet obce Bojná za rok 2016


 

Rozpočtové opatrenie č. 2 k rozpočtu obce Bojná na rok 2017


 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bojná na roky 2015 - 2020


 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Územný plán obce Bojná - zmeny a doplnky č. 1


 

Správne konanie - výrub drevín


 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk


 

Oznámenie o prerokovaní ÚP obce Bojná - zmeny a doplnky č. 1


 
Súbor na stiahnutie Bojna_4_SPOLU.jpg Bojna_4_SPOLU.jpg (29 MB)
Súbor na stiahnutie Bojna_5_SPOLU.jpg Bojna_5_SPOLU.jpg (12.1 MB)
Súbor na stiahnutie Bojna_6_SPOLU.jpg Bojna_6_SPOLU.jpg (11.8 MB)
Súbor na stiahnutie Bojna_8_SPOLU (1).jpg Bojna_8_SPOLU (1).jpg (31 MB)

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017


 

Správne konanie - výrub drevín


 

Bojná - skládka odpadov, Rozšírenie skládky - Záverečné stanovisko

Informácia verejnosti: „Bojná – skládka odpadov, Rozšírenie skládky“ – Záverečné stanovisko
 
Obec Bojná, v zmysle § 37 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životn ...viac...


 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín


 

Pravidlá kontrolnej činnosti HK obce Bojná


 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016


 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016


 

Systém nakladania s odpadmi v obci Bojná


 
ÚvodÚvodná stránka