Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dychová hudba Bojňanka

Z histórie dychovky

Dychová hudba v Bojnej má viac ako 100 rokov (publikácia Bojná, 1990, str.105). Žiaľ, presný rok vzniku dychovky je zatiaľ neznámy. Je isté, že počas 1. svetovej vojny dychová hudba určite existovala, hoci zdecimovaná odchodom niektorých členov do vojny. Dosvedčuje to nápis v jednej starej notovej knižke: ,,Veru, veru, na svätého Petra a Pavla 29. júna 1917 nás hralo v kostole len 7 muzikantov.“ Je zrejmé, že dychovka existovala aj po 1. svetovej vojne, čo dosvedčuje aj fotografia z roku 1936 z posviacky pomníka padlých v 1. svetovej vojne, kde vidno aj dychovú hudbu. Po roku 1945 dychovku doplnili 3 mladí hudobníci: Jozef Vondra, Kamil Blaška a Jozef Krajčík.

V 50- tych rokoch dychovka cvičila v rodinnom dome Kamila Blašku. V zimných mesiacoch sa o teplo v tejto neobýbanej miestnosti obetavo staral Jozef Vondra. V 60- tych rokoch dychovka cvičila v budove MNV v miestnosti hasičov. V rokoch 1975 bola dychovke pridelená miestnosť v kultúrnom dome. Od roku 2008 je dychovka bez vlastnej miestnosti a cvičí v zasadačke KD.

Už od začiatku hrávala dychovka pri pohreboch. Do 1960 to bolo iba niekoľko pohrebov v 12-15 dedinách v okolí. Cez prázdniny v roku 1947 hudobník školský brat Anzelm (občianskym menom Ján Uherík, narodený v Malých Dvoranoch) začal cvičiť dychové nástroje okolo 30 chlapcov z Bojnej, Malých a Veľkých Dvorian. Systém výučby bol veľmi efektívny. Cez prázdniny sa cvičilo iba na fanfárach 4-5 tónov. Od septembra bola teória a po zvládnutí základného prstokladu a 3 stupníc sa cvičilo na ľudových piesňach. Za polroka už dychovka zahrala niekoľko ľudových piesní. Medzi prvé ľudovky patrili: Prečo si neprišiel a Boleráz, boleráz. Súčasne sa cvičili aj kostolné piesne. Na Vianoce hrala detská dychovka na polnočnú omšu v kláštornej kaplnke. V roku 1949 sa dychovka zúčastnila okresnej súťaže umeleckej tvorivosti v Topoľčanoch, kde obsadila 2. miesto.

V júni 1949 hrala detská dychovka na primíciách v Urminciach. Tento rok malý dychovkári putovali začiatkom septembra do Topoľčian. Časť cesty šli na vlečke ťahanej koňmi, cez Topoľčany vedľa kasární a po omši cez Špitálsku ulicu na Kalváriu doprevádzali spev pútnikov.
V roku 1948 a 1949 hrala detská dychovka pri omši pri kaplnke sv. Urbana. Dokazuje to aj fotografia detskej dychovky urobená na Vinohradoch. Dychovka mala vtedy 23 členov.
V školskom roku 1950-51 kláštorná dychovka účinkovala pod názvom Hudba-Pionier-Bojná. Dychovku viedol učiteľ Ján Svitek. Najväčšou akciou v tomto období bolo hranie na Bojnej a okolitých dedinách v rámci náboru pracovníkov do baní. Spolu s dychovkou účinkoval aj školský dievčenský spevokol.

Odmenou dychovke a spevokolu bol v júni 1951 výlet do Slovenského raja a Vysokých Tatier. Ubytovanie bolo v Hrabušiciach, rodisku riaditeľa Sopka. Doprava bola nákladným autom. Na konci školského roku detská dychovka zanikla.

Kto bol prvým kapelníkom dychovky nevieme. Pravdepodobne druhým bol Štefan Kuchárik, ktorý viedol dychovku do roku 1960. Nasledujúce roky ,,školovanie“ viedli starší členovia dychovky. Od 70. rokov cvičil dychovku Ján Bečka až do roku 1982. Od roku 1982 až dodnes je kapelníkom dychovky František Kasala.

Od roku 1976 bola dychovka povinná, ak chcela verejne účinkovať, zúčastniť sa prehrávok organizovaných okresným osvetovým strediskom. Súčasne sa vyžadovalo, aby mala dychovka vedúceho. Prvým vedúcim dychovky bol Ing. Ľudovít Lukačovič - od roku 1976 do r. 1996. Po ňom sa stal organizačným vedúcim dychovky Vladimír Blaška a túto funkciu vykonáva doposiaľ.

V roku 1975 si dychovka zakúpila z vlastných prostriedkov šedé uniformy (obleky) s čiapkami, modrými košeľami a červenými viazankami. V uniformách sa hralo na 1.mája i ďalších slávnostných udalostiach i na pohreboch.
V roku 1989 si DH Bojňanka zorganizovala 3 dňový výlet Kysuce – Tatry. Prvý deň cestou navštívili Čičmany a pútnicke miesto na hore Živčák v Turzovke. Ubytovanie bolo nad Čadcou v hoteli Husárik. Druhý deň bol výlet do Terchovej a prechod Jánošíkovými dierami. Tretí deň patril Vysokým Tatrám – Štrbskému plesu.
Počet členov dychovky v polovici 50 rokov bol krátky čas až 18 hudobníkov, z toho už piati z kláštornej dychovky. Starších členov postupne nahrádzali ďalší z bývalej detskej dychovky, ktorí zostali bývať v Bojnej.
V roku 1982 bol pokus založiť aj detskú dychovku v Bojnej. Na túto v tej dobe ťažkú úlohu sa podujal kapelník dychovky dospelých František Kasala. Prihlásilo sa 32 detí z toho 12 dievčat. Cvičilo sa 1-2 krát týždenne. Prvých 12 mesiacov sa preberala iba teória, lebo neboli pre túto dychovku hudobné nástroje. Keď sa získali nástroje tak za 8-9 mesiacov hrali ľahšie skladby. Žiaľ pre pretrvávajúci nezáujem sa táto dychovka rozpadla. Niekoľko chlapcov, ktorí prejavovali väčšiu snahu a záujem o hranie i za taký krátky čas získali také vedomosti a techniku hrania, že pokračovali v hraní v dychovke dospelých.

V 80-90 rokoch postupne do dychovky prichádzali chlapci zo ZUŠ, čím bol v krátkom období počet hudobníkov až 24, čo bol maximálny počet za celú dobu trvania dychovky. Aj v tomto období po krátkom účinkovaní mladí z pracovných, študijných, alebo z dôvodu zmeny bydliska z dychovky odišli.
V súčasnej dobe (r. 2007-2010) sú členmi bojňanskej dychovky aj hudobníci z Topoľčian a Nemčíc.
Už od svojho vzniku hrávala dychovka v kostole na sviatky a pri iných cirkevných slávnostiach. Bolo to hranie v sprievode na Vzkriesenie, keď sprievod do 60 rokov šiel až po Kláštor, ďalej to bolo hranie na sviatok Božieho Tela. Ďalšie hranie mimo kostola bolo na omši pri Kaplnke sv. Urbana na Vinohradoch asi do roku 1960 a potom obnovené v roku 1990.

Začiatkom septembra sa každoročne konala púť v Topoľčanoch. Dychovka začiatkom 40tych rokov pútnikov doprevádzala až do Topoľčian, neskoršie ich vítala na okraji dediny. Pri kláštore sa zišla veľká časť dediny. Pútnici a tí čo ich čakali šli v sprievode do kostola. Opakovane sa modlilo ,, Zdravas Mária .... plod života tvojho Ježiš“ a ďalej sa spievalo za doprovodu dychovky „Svätá Mária Panna, Jozef, Joachim aj Anna, Zdravas Mária, milosti plná, Matka topoľčianska, buď pozdravená.“
V roku 1969 vdp. farár Páleš zorganizoval púť do Podolínca. Na jeho požiadanie sa púte zúčastnila aj dychovka. Dychovka hrala večer pri omši a pre zábavu v hostinci do neskorých nočných hodín. Cestou domov navštívili pútnici Spišské Podhradie, kde pri pobožnosti tiež účinkovala dychovka.

V posledných rokoch hráva dychovka aj pri pobožnosti, alebo omši pri ,,Božskom srdci“ pod Bieleným vrchom v časti ,,Trhovište“.

V rokoch 60-tych až do roku 1989 sa dychovka pravidelne zúčastňovala Prvomájového sprievodu v Topoľčanoch. Na 1. mája pred odchodom do Topoľčian a vždy zahrala pred kostolom ,,K nebesiam dnes zaleť pieseň“. Počas čakania na prejav a čakania na slávnostný sprievod sa hrali polky, valčíky i ľudové piesne, pri prechode sprievodu pred tribúnou sa hral pochod. Niekedy Bojňanka doprevádzala pred tribúnov aj sprievody Kovopodniku Tovarníky i iných podnikov.
V roku 1975 hrala dychovka zábavy v Ardanovciach a Bzinciach. V roku 1977 hrala fašiangovú zábavu v Bojnej i zábavu ZRPŠ v Bojnej. Dychovku doprevádzali speváčky Magdalena Krajčíková, Ján Bečka a Hana Matejovičová.
Po obnovení fašiangového pochovávania basy v polovici 80-tych rokov dychovka pravidelne hrala do tanca aj pri týchto akciách.
V posledných rokoch sa vo fašiangovú sobotu konal zábavný program na 4-5 miestach v obci, ktorý organizovalo kultúrne stredisko s Jednotou dôchodcov Slovenska. V rámci tohto programu vždy účinkovala aj dychovka.

V 90-tych rokoch sa dychovka na niekoľko rokov stabilizovala, pravidelne cvičila, čím dosiahla aj vyššiu úroveň hrania. Preto sa mohla zúčastniť 3 okresných festivalov dychovných hudieb v Chrabranoch, Krušovciach a na Bojnej. Vystúpenia boli doprevádzané spevom. Speváčkami u týchto akcii boli Lucia Chochulová, Ivana Matejovičová, Lucia Medeková a Helena Berková.
V roku 2000 dychovka odohrala aj 2-hodinový koncert v Piešťanoch pre návštevníkov kúpeľov.

V 70- tych rokoch minulého storočia dychovka hrávala aj na hodoch v blízkom okolí. Boli to Ardanovce, Záhrady, Velušovce, Behynce v poslednom období aj Radošina. Najviac ,,hodov“ sa odohralo v Záhradách. Hralo sa pri omši pri malej kalpnke a potom pri občerstvení ľudové piesne.
V 70-80 tych rokoch účinkovala Bojňanka aj na primíciách v Bojnej, v Bzinciach, Topoľčanoch, Komjaticiach a Tesároch. Celkove v týchto rokoch hrala dychovka na 7 primíciách. Hranie väčšinou pozostávalo z doprovodu sprievodu k oltáru novokňaza, hranie pri omši a hranie počas obeda.
Koncom mája začiatkom 90- tych rokov dychovka hrávala v Tesároch v nedeľu po sviatku sv. Jána Nepomuckého. V sprievode sa hralo od kostola po kaplnku tohto svätca v Kokošovej, pri omši a znovu v sprievode po kostol v Tesároch. Nakoniec sa hrali ľudovky pred hostincom.
V 80-tych rokoch dychovka pravidelne hrávala v rámci Dňa záhradkárov okolo sviatku sv. Urbana na vinohradoch. Hralo sa od 14 do 20 hodiny za veľkej účasti našich obyvateľov i bojňanských rodákov bývajúcich mimo Bojnej.
Podobnú akciu v júni organizovalo poľovné združenie ,,Borinka“ pri poľovníckej chate, ako posedenie pri guláši. I tu bolo hlavnou kultúrnou časťou hranie dychovky.
V posledných 3 rokoch sa po Urbanskej omši v sobotu organizovalo posedenie pri guláši vo Vinohradoch za 3-4 hodinového hrania dychovky. Podobne hrala dychovka pri návštevách premiéra Fica a prezidenta Gašparoviča v Bojnej.

Kapelníci v dychovke
Hovorí Ing. Ľ. Lukačovič: „Jozef Krajčík (Namušák) mi na otázku kto bol po Štefanovi Kucharikovi kapelníkom povedal - Jozef Vondra.“ S tým nemôžem súhlasiť, pretože on okrem F-basu neovládal ani prakticky, ani teoreticky žiadny iný nástroj. Je pravdou to, že v období približne 1958-1968 sa staral o dychovku.
Okolo roku 1960 niekoľko rokov bol v dychovke aj Miroslav Kasala, vraj ich niečo učil na tabuli (teóriu).
Ing. Ľ. Lukačovič do dychovky nastúpil v roku 1971 na pozvanie Jozefa Vondru. Vtedy pri cvičení usmerňoval najmä melodické nástroje Ján Bečka. Ľ. Lukačovič absolvoval kurz kapelníkov poriadaný okresným kultúrnym strediskom Topoľčany, kde sa preberala teória, stupnice a vzájomné vzťahy medzi nástrojmi. Z kancionálového štvorhlasu pre všetky nástroje rozpísal 20-30 piesní.
Ak by sa mohol za kapelníka napísať Jozef Vondra, potom je možné kapelníkov napísať:
Štefan Kucharik 1920/1930-1958
Jozef Vandra 1958-1968
Miroslav Kasala 1960-1965
Ján Bečka 1968-1978
Ľudovít Lukačovič 1978-1989
František Kasala 1982-2010-..

 

Dnešné obsadenia DH Bojňanka:
Ing. Daniel Krajčík, PhD. I. krídlovka
Ing. Michal Sobota I. krídlovka
Lukáš Blaška I. krídlovka
František Kasala II. krídlovka
Peter Kramár Klarinet B
Štefan Pavlík Tenor
Vladimír Blaška ml. Tenor
Tomáš Kupka Barytón
Peter Kochan Trúbka III.
Jozef Čerešňák Bastrúbka
Ing. Ľudovít Lukačovič Trombón
Vladimír Blaška Bas F
Ivan Števčík Bas B


Kontakt na DH: 0907404848, e-mail: dhbojnanka@gmail.com


 

Dychová hudba ,, Bojňanka“

(publikácia Bojná, 1990, str.105)

(publikácia Bojná, 1990, str.105)

V 50- tych rokoch

V 50- tych rokoch

V 50- tych rokoch

V 50- tych rokoch

V 50- tych rokoch

V 50- tych rokoch


 
 
V 50- tych rokoch

V 50- tych rokoch

Stretnutie členov bývalej detskej dychovky, 8.IX.1

Stretnutie členov bývalej detskej dychovky, 8.IX.1984.

3 dňový výlet Kysuce – Tatry (1989)

3 dňový výlet Kysuce – Tatry (1989)

S vdp. Jozefom Dragúňom, cca rok 1985.

S vdp. Jozefom Dragúňom, cca rok 1985.


 
 
bez názvu
bez názvu

 

Festival DH - Práznovce

Hody 2009 - sv. omša

Skúška

ÚvodÚvodná stránka