Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Cirkevná ZUŠ sv. Lukáša Topoľčany, pobočka Bojná

O škole

CZUŠ sv. Lukáša vznikla v roku 2002. Poskytuje všetky druhy umeleckého vzdelania. Je založená na náboženských princípoch rímskokatolíckeho náboženstva. Školu však môžu navštevovať aj príslušníci iných konfesií, prípadne žiaci bez vyznania. Na škole pracuje hudobný, výtvarný a literárnodramatický odbor, ktoré sú obsadené aj na pobočke Bojná.
Vo výtvarnom odbore sa žiaci pripravujú od predškolského veku až do dospelosti. Vyučovanie sa delí na prípravné štúdium, základné štúdium prvého stupňa a na základné štúdium druhého stupňa. Výtvarný odbor je rozdelený na predmety: kresba, maľba, grafika, modelovanie (práca s keramikou), fotografia (práca s počítačom) a dejiny výtvarnej kultúry. Odbor pripravuje žiakov na ďalšie štúdium na stredných odborných školách. Vyučujúca – Xénia Rigová
V hudobnom odbore sa štúdium tiež delí na prípravné a základné prvého i druhého stupňa. V hudobnom odbore sa vyučuje hra na dychové nástroje, klavír, keyboard. Žiaci tohto odboru sa môžu pripravovať na štúdium na konzervatóriach a stredných pedagogických školách. Vyučujúci – Peter Medek.
V literárnom odbore sa štúdium opäť delí na prípravné a základné prvého i druhého stupňa. Žiaci tohto odboru dostanú základy literárnodramatického prednesu a pohybovej prípravy. Žiaci sa môžu pripravovať na štúdium na konzervatóriach a stredných pedagogických školách. Vyučujúca – Adriana Golejová.
Žiaci v každom ročníku dostávajú vysvedčenie a po ukončení štúdia a zvládnutí absolventských skúšok dostanú absolventské vysvedčenie.

Aktivity:

Žiaci CZUŠ sv. Lukáša sa pravidelne zúčastňujú koncertov v rámci školy i v rámci obce. Dva krát do roka sa usporadúvajú triedne koncerty, kde sa predstavia všetci žiaci. Vo výtvarnom odbore sa poriadajú výstavy a vernisáže z prác študentov.
Naši žiaci sa zúčastnili nasledujúcich súťaží:
2005 – Celoslovenská súťaž v hra na zobcovej flaute „Rozfúkaj sa píšťalôčka“ Nové zámky – 3. miesto Zuzana Chochulová
2006 – Celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute „Čarovná flauta“ Nižná – 3. miesto Veronika Patayová
- Krajská súťaž v hre na zobcovej flaute „Nitrianska lutna“ Nitra – 2. miesto Tatiana Legeňová, 3. miesto Veronika Patayová
2007 – Celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute „Čarovná flauta“ Nižná - Tatiana Legéňová, Veronika Patayová
Veronika Patayová účinkovala v relácii Slovenského Rozhlasu pod názvom „Zvony nad krajinou“ /2007/ so skladbou C. M. von Webera, Privítanie rána.

Web stránka CZUŠ sv. Lukáša Topoľčany: http://www.csuv-lukasa.sk/


 

Fotogaléria ZUŠ sv. Lukáša v Bojnej

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 
ÚvodÚvodná stránka