Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka www.bojna.sk

OZNAMY

Cyrilometodské slávnosti v Bojnej

Cyrilometodské slávnosti v Bojnej 2016

Pozývame Vás na Cyrilometodské slávnosti v Bojnej, ktoré sa budú konať 9. júla 2016 na hradisku Bojná - Valy. Čaká Vás z ...viac...


 

Letný tenisový turnaj Bojná 2016

Letný tenisový turnaj Bojná 2016

V dňoch 2.7 - 13.8.2016 bude prebiehať na multifunkčnom ihrisku v Bojnej Letný tenisový turnaj Bojná 2016. Záujemci hlás ...viac...


 

Tričká s logom Bojnej

tričko

Tričká s logom Bojnej si môžete zakúpiť v informačnom centre Archeologického múzea v Bojnej.

viac...


 
Položky 1-3 z 3

Elektronická úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ

O b e c   B o j n á - starosta
956 01  Bojná  č. 201
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...viac...


 

Informácia o rozsahu hodnotenia PHSR obce Bojná na roky 2015-2020

Informácia o rozsahu hodnotenia
 
Obec Bojná, v súlade s § 8, ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuj ...viac...


 

Rozpočtové opatrenie č. 1


 

Návrh VZN č. 5/2016 o príspevkoch v školských zariadeniach


 

Záverečný účet 2015_návrh


 

Návrh VZN č. 4/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Bojná


 

Výzva na predkladanie ponúk : Externé riadenie projektu Kanalizácia a ČOV Bojná - Veľké Dvorany


 

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Bojná

Obec Bojná
v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z ...viac...


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2016


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016


 

Návrh pravidiel kontrolnej činnosti HK


 

Návrh VZN č. 3/2016 Zásady hospodárenia s majetkom obce


 

Informácia pre verejnosť o oznámení o strategickom dokumente


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9


 

Oznámenie o strategickom dokumente POH Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020

Predložený strategický dokument podlieha povinnému hodnoteniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom doku ...viac...


 

Systém nakladania s odpadmi v obci Bojná


 

Správne konanie - výrub stromov - Ján Goga

Ján Goga a manž. Alena Gogová, podali dňa 18.01.2016 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny rastúcich v k.ú. Bojná. Žiadosť sa do ...viac...


 

Slávnosti sv. Urbana 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Zájazd na Dny slovanské kultury Modrá

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Deň matiek 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Stavanie mája Malé Dvorany a Bojná

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Ochutnávka vín Bojná 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Noc s Andersenom

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Koncert sv. Jána de la Salle

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Marec mesiac knihy v miestnej knižnici

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Detský karneval 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Rozprávková cesta lesom 23.1.16

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 
ÚvodÚvodná stránka