Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka www.bojna.sk

OZNAMY

Bezplatné darovanie krvi

Bezplatné darovanie krvi v Bojnej

Obec Bojná, Národná transfúzna služba Nitra a Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých v Bojnej organizujú 6. júna 20 ...viac...


 

Slávnosti sv. Urbana

Urbanské slávnosti v Bojnej

Obec Bojná a Spolok záhradkárov a vinohradníkov v Bojnej Vás pozývajú na Slávnosti sv. Urbana v sobotu 20.5.2016 pri kap ...viac...


 

Divallo Tesáre na Topoľčianskom hrade

Plagát Perinbaba

Divallo Tesáre Vás pozvýva v sobotu 28.5.2016 na divadelné predstavenie Perinbaba, ktoré sa bude konať na Topoľčianskom ...viac...


 

Projekt BEZPEČNE NA KOLESÁCH

projekt pre MŠ Bojná

Prispieť do projektu môže každý, kto nakúpi v Hypermakete TESCO v Topoľčanoch a Bošanoch. Za svoj nákup obdržíte hlasova ...viac...


 

Výsledky odbornej degustácie vína konanej dňa 10.4.2016 v Bojnej


 

Tričká s logom Bojnej

tričko

Tričká s logom Bojnej si môžete zakúpiť v informačnom centre Archeologického múzea v Bojnej.

viac...


 
Položky 1-6 z 6

Elektronická úradná tabuľa

Výzva na predkladanie ponúk : Externé riadenie projektu Kanalizácia a ČOV Bojná - Veľké Dvorany


 

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Bojná

Obec Bojná
v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z ...viac...


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2016


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016


 

Návrh pravidiel kontrolnej činnosti HK


 

Návrh VZN č. 3/2016 Zásady hospodárenia s majetkom obce


 

Informácia pre verejnosť o oznámení o strategickom dokumente


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9


 

Oznámenie o strategickom dokumente POH Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020

Predložený strategický dokument podlieha povinnému hodnoteniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom doku ...viac...


 

Systém nakladania s odpadmi v obci Bojná


 

Správne konanie - výrub stromov - Ján Goga

Ján Goga a manž. Alena Gogová, podali dňa 18.01.2016 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny rastúcich v k.ú. Bojná. Žiadosť sa do ...viac...


 

Deň matiek 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Stavanie mája Malé Dvorany a Bojná

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Ochutnávka vín Bojná 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Noc s Andersenom

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Koncert sv. Jána de la Salle

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Marec mesiac knihy v miestnej knižnici

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Detský karneval 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Rozprávková cesta lesom 23.1.16

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 
ÚvodÚvodná stránka