Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka www.bojna.sk

OZNAMY

Jesenné upratovanie

Jesenné upratovanie Bojná 2016

Objemný odpad
V termíne od 17. do 28. októbra 2016 budú občanom k dispozícii veľkoobjemové kontajnery (VOK), rozm ...viac...


 

Posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Úcta k starším v Bojnej 2016

Obec Bojná pozýva všetkých seniorov na posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v piatok 21.10.2016 od 15:00 v ...viac...


 

Tričká s logom Bojnej

tričko

Tričká s logom Bojnej si môžete zakúpiť v informačnom centre Archeologického múzea v Bojnej.

viac...


 
Položky 1-3 z 3

Elektronická úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obec Bojná starosta , 956 01 Bojná č. 201
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bojná, 1 ...viac...


 

Záverečné stanovisko PHSR NSK 2016-2022

Obec Bojná ako dotknutá obec v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že Okresným úradom Nitra, odborom starostlivosti o životné pr ...viac...


 

Zásady hospodárenia s fin. prostriedkami obce - návrh


 

Bojná - skládka odpadov, Rozšírenie skládky - Záverečné stanovisko

Informácia verejnosti: „Bojná – skládka odpadov, Rozšírenie skládky“ – Záverečné stanovisko
 
Obec Bojná, v zmysle § 37 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životn ...viac...


 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín


 

Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu na zákazku : Výkon stáleho stavebného dozoru počas realizácie stavby „Kanalizácia a ČOV Bojná – Veľké Dvorany”


 

Konsolidovaná výročná správa Obce Bojná za rok 2015


 

Výročná správa Obce Bojná za rok 2015


 

Rozpočtové opatrenie č.2 k úprave rozpočtu Obce Bojná k 30.09.2016


 

Monitorovacia správa Obce Bojná k plneniu programového rozpočtu k 30.06.2016


 

Pravidlá kontrolnej činnosti HK obce Bojná


 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016


 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016


 

Výzva na predkladanie ponúk : Externé riadenie projektu Kanalizácia a ČOV Bojná - Veľké Dvorany


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9


 

Oznámenie o strategickom dokumente POH Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020

Predložený strategický dokument podlieha povinnému hodnoteniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom doku ...viac...


 

Systém nakladania s odpadmi v obci Bojná


 

Oslavy 90. výročia založenia DHZ v Bojnej

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Cyrilometodské slávnosti Bojná - Valy 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Slávnosti sv. Urbana 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Zájazd na Dny slovanské kultury Modrá

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Deň matiek 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Stavanie mája Malé Dvorany a Bojná

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Ochutnávka vín Bojná 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Noc s Andersenom

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Koncert sv. Jána de la Salle

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Marec mesiac knihy v miestnej knižnici

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Detský karneval 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Rozprávková cesta lesom 23.1.16

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 
ÚvodÚvodná stránka